Ostatné pamiatky   späť
www.pamiatkynaslovensku.sk
Lančár (Kočín-Lančár) - zvonica
Lokalita
obec Kočín-Lančár, okres Piešťany, Trnavský kraj
História a stavebný vývoj
Klasicistická zvonica postavená koncom 18. storočia. Hladká vežovitá stavba na štvorcovom pôdoryse s ihlancovou strechou. [1]
Pamiatková ochrana
Rekonštrukcia.
Súčasný stav a využitie
Stav zvonice je dobrý. Slúži svojmu účelu.
Poznámky
[1] GÜNTHEROVÁ, Alžbeta et al.: Súpis pamiatok na Slovensku II. Bratislava: Obzor, 1968. s. 57.
Bibliografia
www.kocinlancar.sk
GPS
48.599910, 17.648251
48°35'59.7"N 17°38'53.7"Ewww.pamiatkynaslovensku.sk