Ostatné pamiatky   späť
www.pamiatkynaslovensku.sk
Lančár (Kočín-Lančár) - zvonica
Lokalita
obec Kočín-Lančár, okres Piešťany, Trnavský kraj
História a stavebný vývoj
Klasicistická zvonica postavená koncom 18. storočia. Hladká vežovitá stavba na štvorcovom pôdoryse s ihlancovou strechou. [1]
Pamiatková ochrana
Rekonštrukcia.
 

Lančár - zvonica pri Kostole sv. Michala archanjela (č. ÚZPF 924/2) - architektonicko-historický výskum - rok 2011. Autori: Mgr. Michaela Haviarová, Mgr. art. Tomáš Haviar. [2]

Súčasný stav a využitie
Stav zvonice je dobrý. Slúži svojmu účelu.
Fotogaléria
Lančár (Kočín-Lančár) - zvonica foto © Ľuboš Repta 7/2015Lančár (Kočín-Lančár) - zvonica foto © Ľuboš Repta 7/2015Lančár (Kočín-Lančár) - zvonica foto © Ľuboš Repta 7/2015
Poznámky
[1] GÜNTHEROVÁ, Alžbeta et al.: Súpis pamiatok na Slovensku II. Bratislava: Obzor, 1968. s. 57.
[2] Informátor Archívu Pamiatkového úradu SR, rok 2011, č. 45, elektronická verzia dostupná na www.pamiatky.sk (9.4.2018).
Bibliografia
www.kocinlancar.sk
GPS
48.599910, 17.648251
48°35'59.7"N 17°38'53.7"Ewww.pamiatkynaslovensku.sk