Slovník pojmov   späť
www.pamiatkynaslovensku.sk
laterna
nadstavená vežička na vrchu kupoly, ktorou sa dovnútra stavby dostáva svetlo



www.pamiatkynaslovensku.sk