Zaniknuté pamiatky   späť
www.pamiatkynaslovensku.sk
Lednica - kostol
Lokalita
obec Lednica, okres Púchov, Trenčiansky kraj
Pamiatková ochrana
Lednica – zaniknutý kostol (č. ÚZPF 11848/1-2) – architektonicko-historický výskum - rok 2013. Autorka: PhDr. Zuzana Zvarová. [1]
Poznámky
[1] www.pamiatky.sk (4.11.2014)www.pamiatkynaslovensku.sk