Kaštiele   späť
www.pamiatkynaslovensku.sk
Lenka
Lokalita
obec Lenka, okres Rimavská Sobota, Banskobystrický kraj
Pamiatková ochrana
Rekonštrukcia.
 

Lenka - kaštieľ (č. ÚZPF 10978/1) - architektonicko-historický výskum - rok 2006. Autorka: Ing. arch. M. Janovská. [1]
 

Lenka - kaštieľ (č. ÚZPF 10978/1) - architektonicko-historický výskum - rok 2011. Autorka: Mgr. R. Kollárová. [2]

Poznámky
[1] www.pamiatky.sk (17.4.2018)
[2] Kolektív autorov: Ročenka pamiatkových výskumov 2010. Bratislava: Pamiatkový úrad Slovenskej republiky, 2012. s. 188.www.pamiatkynaslovensku.sk