Zaniknuté pamiatky   späť
www.pamiatkynaslovensku.sk
Leopoldov - stĺp
Lokalita
obec Leopoldov, okres Hlohovec, Trnavský kraj
História a stavebný vývoj
Mariánsky stĺp bol zlikvidovaný na začiatku 50. rokov 20. storočia. [1]
Poznámky
[1] www.leopoldov.fara.sk/index.php/o-farnosti/historia-farnosti (11.11.2018)
Bibliografia
www.leopoldov.skwww.pamiatkynaslovensku.sk