Kaštiele   späť
www.pamiatkynaslovensku.sk
Lesné Kračany (Kráľovičove Kračany)
Lokalita
obec Kráľovičove Kračany, okres Dunajská Streda, Trnavský kraj
História a stavebný vývoj
Klasicistický kaštieľ z roku 1830. Ide o dvojpodlažnú stavbu obdĺžnikového pôdorysu. Hlavná jedenásťosová fasáda má stredný stĺpový portikus s balkónom. Miestnosti majú rovné stropy. [1]
Pamiatková ochrana
Rekonštrukcia. Niekoľko opráv v priebehu 20. storočia.
 

Architektonicko-historický a umeleckohistorický výskum v roku 2010 (kaštieľ a park). [2] Autori: Ing. arch. Alexander Németh, Ing. Zdenko Bobáň, Mgr. Marian Havlík. [3]

Súčasný stav a využitie
Stav historického sídla je dobrý. Prostredie v okolí pamiatky je zachované a nie je narušené modernou výstavbou, čo je dnes veľmi vzácne. Vedľa kaštieľa je rozsiahly park.
Prístup
Nachádza sa v severnej časti obce.
Fotogaléria
Kaštieľ Lesné Kračany foto © Imrich Kluka 1/2010Kaštieľ Lesné Kračany foto © Imrich Kluka 1/2010
Poznámky
[1] GÜNTHEROVÁ, Alžbeta et al.: Súpis pamiatok na Slovensku II. Bratislava: Obzor, 1968. s. 122.
[2] Lesné Kračany č. 62, č. ÚZPF 96/1 – 2, č. parc. 162/8.
[3] Ročenka pamiatkových výskumov 2010, Bratislava: Pamiatkový úrad Slovenskej republiky, 2012. s. 113.
GPS
47.990414, 17.554328
47°0 59' 25.49", 17°0 33' 15.58"www.pamiatkynaslovensku.sk