Kláštory   späť
www.pamiatkynaslovensku.sk
Letanovce - Kláštorisko (kláštor)
Lokalita
obec Letanovce, okres Spišská Nová Ves, Košický kraj
História a stavebný vývoj
Ruiny kláštora na Skale útočišťa (Lapis refugii), ktorý založili kartuziáni v roku 1299. Objekt rozšírili novým kostolom v roku 1330. Kláštor bol v roku 1436 vypálený a pri obnove koncom 15. storočia dostal ďalšiu polygonálne zakončenú kaplnku. V roku 1543 dali Levočania opustený kláštor a kostol zbúrať. Odvtedy leží v ruinách. Z niekdajších stavieb sa zachovalo základové murivo a miestami zvyšky obvodových múrov. [1]
Pamiatková ochrana
Rekonštrukcia.
 

Od roku 1983 pod vedením archeológa doc. PhDr. Michala Slivku, CSc. prebiehal dlhé roky odborný výskum kláštora a neskôr aj postupná konzervácia zvyškov stavby.

Súčasný stav a využitie
Konzervovaná ruina kláštora.
Fotogaléria
Letanovce - Kláštorisko (kláštor) foto © Jana Lacková 9/2008Letanovce - Kláštorisko (kláštor) foto © Jana Lacková 9/2008Letanovce - Kláštorisko (kláštor) foto © Jana Lacková 9/2008Letanovce - Kláštorisko (kláštor) foto © Jana Lacková 9/2008Letanovce - Kláštorisko (kláštor) foto © Jana Lacková 9/2008
Poznámky
[1] GÜNTHEROVÁ, Alžbeta et al.: Súpis pamiatok na Slovensku II. Bratislava: Obzor, 1968. s. 185.
Bibliografia
www.letanovce.sk
GPS
48.944292, 20.422076
48.944292,20.422076www.pamiatkynaslovensku.sk