Architektúra miest   späť
www.pamiatkynaslovensku.sk
Levoča - opevnenie mesta
Lokalita
obec Levoča, okres Levoča, Prešovský kraj
Bibliografia
JANOVSKÁ, Magdaléna: Bašta Pracháreň v Levoči. In: Pamiatky a múzeá, 2015, č. 2, s. 43 - 49.
www.levoca.skwww.pamiatkynaslovensku.sk