Ostatné pamiatky   späť
www.pamiatkynaslovensku.sk
Lieskovec - zvonica
Lokalita
obec Lieskovec, okres Zvolen, Banskobystrický kraj



www.pamiatkynaslovensku.sk