Zaniknuté pamiatky   späť
www.pamiatkynaslovensku.sk
Lipovce - hrad
Lokalita
obec Lipovce, okres Prešov, Prešovský kraj
Pamiatková ochrana
Lipovce – Hrádok Lipovce (č. ÚZPF 4270/1) - architektonicko-historický výskum – 1. etapa - rok 2016. Autori: Mgr. Michaela Haviarová, PhD., Mgr. art. Tomáš Haviar. [1]
Poznámky
[1] www.pamiatky.sk (19.11.2017)www.pamiatkynaslovensku.sk