Kostoly   späť
www.pamiatkynaslovensku.sk
Liptovská Osada - Kostol sv. Jána Krstiteľa
Rímskokatolícka konfesia
Iný názov
Osada
Lokalita
obec Liptovská Osada, okres Ružomberok, Žilinský kraj
História a stavebný vývoj
Barokový kostol z roku 1762, ktorý bol postavený na mieste starého dreveného kostola. Obnovili a zväčšili ho v roku 1923. Je to jednoloďový kostol s transeptom, štvorcovým presbytériom, pristavanou sakristiou a predstavanou vežou. Fasáda je členená pilastrami. Kostol bol kedysi obohnaný múrikom so sedlovou šindľovou strieškou. [1] Veža je krytá barokovou laternovou baňou.
 

Výmaľba interiéru je od V. Droppu z roku 1943. Lavice sú z čias stavby kostola, ostatné zariadenie je nové. [2]
 

Drevený kostol stál v Liptovskej Osade už v roku 1646. Keďže kapacitne nevyhovoval potrebám farnosti, v roku 1756 sa začala v obci stavba kamenného kostola, ktorá trvala do roku 1762. Kostol ostal v pôvodnej podobe až do roku 1923, kedy bol rozšírený o bočné lode. [3]

Pamiatková ochrana
Rekonštrukcia.
Súčasný stav a využitie
Stav kostola je dobrý. Slúži svojmu účelu.
Poznámky
[1] GÜNTHEROVÁ, Alžbeta et al.: Súpis pamiatok na Slovensku II. Bratislava: Obzor, 1968. s. 229.
[2] GÜNTHEROVÁ, Alžbeta et al.: Súpis pamiatok na Slovensku II. s. 229.
[3] www.liptovskaosada.com (2.9.2016)
GPS
48.951246, 19.263517
48°57'04.5"N 19°15'48.7"Ewww.pamiatkynaslovensku.sk