Liptovský Ondrej - pamiatkynaslovensku.com - (liptovsky-ondrej)

Kaštiele   späť
www.pamiatkynaslovensku.sk
Liptovský Ondrej
Iný názov
Svätý Ondrej
Lokalita
obec Liptovský Ondrej, okres Liptovský Mikuláš, Žilinský kraj
História a stavebný vývoj
Renesančný kaštieľ zo 17. storočia. Prestavali ho koncom 18. a začiatkom 19. storočia. Ďalšie úpravy previedli v druhej polovici 19. storočia a v 20. storočí. Je to jednopodlažná budova s hladkou fasádou, stavaná na nerovnom teréne. Má obdĺžnikový pôdorys s bočným krídlom a s arkádou na nádvorí. V hlavnej časti budovy je vstupná sieň a v miestnostiach sú krížové a kláštorné klenby. [1] Kaštieľ má podzemné podlažie.
Pamiatková ochrana
Rekonštrukcia v rokoch 2003 – 2010.
Súčasný stav a využitie
Stav historického sídla je veľmi dobrý.
Poznámky
[1] GÜNTHEROVÁ, Alžbeta et al.: Súpis pamiatok na Slovensku II. Bratislava: Obzor, 1968. s. 241.www.pamiatkynaslovensku.sk