Ostatné pamiatky   späť
www.pamiatkynaslovensku.sk
Lukavica - zvonica
Lokalita
obec Lukavica, okres Zvolen, Banskobystrický kraj
História a stavebný vývoj
Neogotická zvonica z konca 19. storočia. Obnovená bola po roku 1950. Je to bloková murovaná ľudová stavba, zastrešená ihlanom. [1] Má lomené zvukové okná. Fasády v hornej časti sú hladké.
 

Zvon pochádza z roku 1920. [2]

Pamiatková ochrana
Rekonštrukcia.
Súčasný stav a využitie
Stav pamiatky je dobrý. Slúži svojmu účelu.
Poznámky
[1] GÜNTHEROVÁ, Alžbeta et al.: Súpis pamiatok na Slovensku II. Bratislava: Obzor, 1968. s. 265.
[2] GÜNTHEROVÁ, Alžbeta et al.: Súpis pamiatok na Slovensku II. s. 265.www.pamiatkynaslovensku.sk