Zaniknuté pamiatky   späť
www.pamiatkynaslovensku.sk
Lúky - synagóga
Lokalita
obec Lúky, okres Púchov, Trenčiansky kraj
História a stavebný vývoj
Postavili ju v roku 1872 a slúžila aj pre okolité dediny. Bola zničená v roku 1945, keď ju podpálili Nemci. [1]
Poznámky
[1] Kolektív autorov: Synagógy. Bratislava: DAJAMA, 2013. s. 80.
Bibliografia
www.obecluky.skwww.pamiatkynaslovensku.sk