Zaniknuté pamiatky   späť
www.pamiatkynaslovensku.sk
Malacky - Židovský cintorín
Lokalita
obec Malacky, okres Malacky, Bratislavský kraj
História a stavebný vývoj
Príslušníci židovskej náboženskej obce boli od roku 1831 pochovávaní na židovskom cintoríne. Ležal v časti lesa Marhéčku na ľavej strane Vinohradského kanála, v smere dnešnej Továrenskej cesty. Posledný pohreb sa na ňom konal v polovici 20. storočia. Odvtedy cintorín pustol a postupne zanikol. [1]
Poznámky
[1] Informačná tabuľa na starom cintoríne. (2/2016)
Bibliografia
www.malacky.skwww.pamiatkynaslovensku.sk