Ostatné pamiatky   späť
www.pamiatkynaslovensku.sk
Malé Bedzany - božie mukywww.pamiatkynaslovensku.sk