Múzeá   späť
www.pamiatkynaslovensku.sk
Markušovce - Múzeum v kaštieli
Lokalita
obec Markušovce, okres Spišská Nová Ves, Košický kraj
Bibliografia
KICZKOVÁ, Bernadeta - KREMPASKÁ, Zuzana - ŠTEVÍK, Miroslav: Kaštieľ v Markušovciach. In: Múzeum, LXII, 2016, č. 2, s. 14 - 18.
www.markusovce.skwww.pamiatkynaslovensku.sk