Martin - Slovenské národné múzeum - pamiatkynaslovensku.com - (martin-slovenske-narodne-muzeum)

Múzeá   späť
www.pamiatkynaslovensku.sk
Martin - Slovenské národné múzeum
Lokalita
obec Martin, okres Martin, Žilinský kraj
Bibliografia
PEŤOVÁ, Anna: Knižnica Slovenského národného múzea v Martine (minulosť, prítomnosť, budúcnosť). In: Múzeum, LXII, 2016, č. 3, s. 6 - 8.
PEŤOVÁ, Anna: Mattioliho herbár zo 16. storočia (z knižničných fondov Slovenského národného múzea v Martine). In: Múzeum, LXII, 2016, č. 4, s. 37 - 39.
www.snm.sk
www.martin.skwww.pamiatkynaslovensku.sk