Kostoly   späť
www.pamiatkynaslovensku.sk
Medzibrod - Kostol sv. Jána Nepomuckého
Rímskokatolícka konfesia
Iný názov
Medzibrod nad Hronom
Lokalita
obec Medzibrod, okres Banská Bystrica, Banskobystrický kraj
História a stavebný vývoj
Barokovo-klasicistický kostol postavený v roku 1791. Jednoloďová sakrálna stavba so štvorcovým pôdorysom presbytéria a vstavanou vežou. Interiér je zaklenutý českými plackami. V západnej časti lode je murovaný organový chór s troma arkádami v prízemnej i v poschodovej časti. [1] Veža je krytá barokovou baňou. Na veži sú hodiny. Fasády sú členené lizénovým rámom a polkruhovo ukončenými oknami.
 

V sakristii je neskorobaroková skriňa z konca 18. storočia. Pod chórom je barokový obraz Nanebovzatia Panny Márie z druhej polovice 18. storočia. [2]

Pamiatková ochrana
Rekonštrukcia.
Súčasný stav a využitie
Stav kostola je dobrý. Slúži svojmu účelu.
Poznámky
[1] GÜNTHEROVÁ, Alžbeta et al.: Súpis pamiatok na Slovensku II. Bratislava: Obzor, 1968. s. 309.
[2] GÜNTHEROVÁ, Alžbeta et al.: Súpis pamiatok na Slovensku II. s. 309.
GPS
48.791479, 19.353915
48°47'29.3"N 19°21'14.1"Ewww.pamiatkynaslovensku.sk