Autori   späť
www.pamiatkynaslovensku.sk
Mgr. Daniela Bednářová
Na Filozofickej fakulte Univerzity Mateja Bela v Banskej Bystrici vyštudovala odbor história.www.pamiatkynaslovensku.sk