Mgr. Daniela Bednářová - pamiatkynaslovensku.com - (mgr-daniela-bednarova)

Autori   späť
www.pamiatkynaslovensku.sk
Mgr. Daniela Bednářová
Na Filozofickej fakulte Univerzity Mateja Bela v Banskej Bystrici vyštudovala odbor história.www.pamiatkynaslovensku.sk