Autori   späť
www.pamiatkynaslovensku.sk
Mgr. Ľudmila Krestianová
Vyštudovala francúzsky jazyk a kultúru so zameraním na tlmočníctvo a prekladateľstvo na Filologickej fakulte Univerzity Mateja Bela v Banskej Bystrici. Venuje sa vyučovaniu francúzskeho jazyka a náboženstva. Pôsobila niekoľko rokov vo Francúzsku.www.pamiatkynaslovensku.sk