Zaniknuté pamiatky   späť
www.pamiatkynaslovensku.sk
Michalovce - zaniknutá synagóga
Lokalita
obec Michalovce, okres Michalovce, Košický kraj
História a stavebný vývoj
Synagóga bola postavená v roku 1888. Zbúrali ju v roku 1976. [1]
Poznámky
[1] BORSKÝ, Maroš: Synagogue Architecture in Slovakia. A Memorial Landscape of a Lost Community. Bratislava: Jewish Heritage Foundation – Menorah, 2007. s. 136.
Bibliografia
www.michalovce.skwww.pamiatkynaslovensku.sk