Kostoly   späť
www.pamiatkynaslovensku.sk
Myslenice (Grinava) - Evanjelický kostol
Augsburské vyznanie
Lokalita
obec Pezinok, okres Pezinok, Bratislavský kraj
História a stavebný vývoj
Kostol postavený v roku 1926 podľa projektov architektov S. Theisa a H. Jakscha. Moderná stavba inšpirovaná slovenskou renesanciou. Fasáda je členená piliermi. Predstavaná veža je krytá vysokým ihlancom. [1]
 

Vnútorné zariadenie je súčasné so stavbou kostola. [2]
 

V polovici 14. storočia osadu Mir - Nyr osídlili nemeckí kolonisti a nazvali ju Grynnaw - Grunau (zelená niva), po slovensky Grinava. Zaoberali sa baníctvom a vinohradníctvom. Dôsledkom reformácie v 16. - 17. storočí pribudli k dovtedajším obyvateľom ďalší prisťahovaní Nemci, ktorí boli väčšinou evanjelici. Lutherovo učenie sa rýchlo šírilo, panovníci a katolícki duchovní prijali proti luteránom a kalvínom prísne zákony. [3]
 

V priebehu 17. storočia a začiatkom 18. storočia nemeckí evanjelici v Grinave prišli trikrát o svoje majetky - kostol, školu a vinohrady. Najmä kostol sa striedal raz v rukách katolíkov a raz evanjelikov, čo sa prejavilo aj na vnútornej stavbe kostola. Celé 17. storočie bolo striedaním rozkvetu a úpadku v živote evanjelickej komunity. Zlepšenie nastalo až po Tolerančnom patente z roku 1781. V roku 1783 si evanjelici kúpili na okraji dediny rožný dom, v ktorom zriadili evanjelickú školu, ktorá tu zotrvala až do roku 1874. Vtedy evanjelici odkúpili od grófa Pálffyho jeho miestny zámoček a v ňom v troch miestnostiach vybudovali kostol, ktorý bol vysvätený 24.10.1875. [4]
 

V roku 1901 nový evanjelický farár A. Krahulec založil fond na stavbu nového kostola s prístavbou veže a so zvonami. Napokon bol nový kostol postavený zo súkromných zbierok evanjelických farnikov a dokončený 7. novembra 1926. Kostol vysvätil senior C. E. Schmidt. Stavebné plány navrhli architekti Sigfried Theiss a Hans Jaksch. Stavbu zhotovil Štefan Elefanti. Interiér kostola vyzdobil freskami akademický maliar Vincent Gorgon, sochár Alois Riegele a strop vymaľoval Samuel Moravek. O výstavbu kostola sa zaslúžili najmä dvaja evanjelickí kňazi - A. Krahulec a J. Fröhlich, ktorí o Grinave a evanjelickej cirkvi vydali aj krátke spisy. Kňazi grinavského evanjelického zboru zastávali popredné cirkevné funkcie. Pôsobili tu kňazi G. A. Černák, A. Krahulec, Dr. J. Fröhlich, Dr. R. Koštial (biskup Západného dištriktu), Dr. J. Michalko (generálny biskup), S. Kadlečík. V súčasnosti spravuje farnosti v Grinave a v Limbachu pani Mgr. Helena Heinrichová. [5]

Pamiatková ochrana
Rekonštrukcia.
Súčasný stav a využitie
Stav kostola je dobrý. Slúži svojmu účelu.
Prístup
Grinava ako bývalá samostatná obec sa stala súčasťou mesta Pezinok v roku 1975. Leží vo vinohradníckej Malokarpatskej oblasti medzi Svätým Jurom a Pezinkom. Je súčasťou Malokarpatskej vínnej cesty. Má vlastné katastrálne územie. V chotári Grinavy sú rozsiahle vinohrady a tri jazerá, usporiadané kaskádovite nad sebou. Toto územie je prirodzenou hranicou lesného masívu Malých karpát. Grinavou preteká Rakov potok. Grinava má 1500 obyvateľov, vlastné poštové smerovacie číslo 902 03 a je piatym volebným obvodom Pezinka. [6]
Poznámky
[1] GÜNTHEROVÁ, Alžbeta et al.: Súpis pamiatok na Slovensku II. Bratislava: Obzor, 1968. s. 349.
[2] GÜNTHEROVÁ, Alžbeta et al.: Súpis pamiatok na Slovensku II. s. 349.
[3 - 6] www.grinava.com (18.6.2016)
Bibliografia
www.grinava.com
GPS
48.268761, 17.244455
48°16'07.5"N 17°14'40.0"E
Ubytovanie v okolí
PRIESTOR PRE VAŠU REKLAMU.www.pamiatkynaslovensku.sk