nádvorie - pamiatkynaslovensku.com - (nadvorie)

Slovník pojmov   späť
www.pamiatkynaslovensku.sk
nádvorie
priestranstvo medzi budovami tvoriacimi celokwww.pamiatkynaslovensku.sk