Kaštiele   späť
www.pamiatkynaslovensku.sk
Nededza
Lokalita
obec Nededza, okres Žilina, Žilinský kraj
História a stavebný vývoj
Zvyšok renesančného kaštieľa, postaveného v polovici 16. storočia. Ide o dve samostatné torzá. Na nárožiach boli kruhové bašty, z ktorých jedna sa čiastočne zachovala, má krížovú klenbu so štukovými hrebienkovými rebrami. Na jednom mieste fasády vidieť esovité sgrafito a jedno z pôvodných okien s kamennou šambránou. Miestnosti sú zaklenuté krížovými hrebienkovými a valenými klenbami s lunetami. Ku kaštieľu patrí aj budova starej sýpky za cestou. Má obdĺžnikový pôdorys, hladké fasády a bola postavená pravdepodobne súčasne s kaštieľom. Okolo kaštieľa bol vysoký kamenný obranný múr, ktorý sa zachoval iba na nesúvislých úsekoch. [1]
Pamiatková ochrana
Čiastočné opravy.
Súčasný stav a využitie
Stav historického sídla je zlý. Prostredie v okolí pamiatky je narušené modernou výstavbou. Súčasné stavby nezachovali dostatočný odstup od pamiatky.
Prístup
Stojí v strede obce.
Poznámky
[1] GÜNTHEROVÁ, Alžbeta et al.: Súpis pamiatok na Slovensku II. Bratislava: Obzor, 1968. s. 358.
Bibliografia
www.nededza.ocu.sk
GPS
49.220085, 18.835271
49°013'12.3"N 18°050'07.0"E
Ubytovanie v okolí
PRIESTOR PRE VAŠU REKLAMU.www.pamiatkynaslovensku.sk