neológia - pamiatkynaslovensku.com - (neologia)

Slovník pojmov   späť
www.pamiatkynaslovensku.sk
neológia
reformný smer judaizmu, pojem sa používa iba pre komunity na území bývalého Uhorskawww.pamiatkynaslovensku.sk