Kláštory   späť
www.pamiatkynaslovensku.sk
Nitra - Zobor
Lokalita
obec Nitra, okres Nitra, Nitriansky kraj
Bibliografia
ZRUBCOVÁ, Soňa: Zoborský kláštor a jeho historický a stavebný vývin. In: Pamiatky a múzeá, 1996, č. 1, s. 38 - 41.
www.nitra.skwww.pamiatkynaslovensku.sk