Kaštiele   späť
www.pamiatkynaslovensku.sk
Nitrianska Blatnica
Iný názov
Šarfia
Lokalita
obec Nitrianska Blatnica, okres Topoľčany, Nitriansky kraj
História a stavebný vývoj
Pôvodne renesančný kaštieľ z roku 1578. V 18. a 19. storočí bol prestavaný. Kaštieľ je dvojpodlažná bloková stavba na pôdoryse obdĺžnika. Fasády sú hladké s kamennými šambránami. Miestnosti sú zaklenuté pruskými klenbami. Z opevnenia kaštieľa sa zachovali dve bašty. [1]
Pamiatková ochrana
Bez zásahu pamiatkarov.
Súčasný stav a využitie
Stav historického sídla je katastrofálny! Je opustený a v dezolátnom stave.
Prístup
Stojí takmer v strede obce.
Fotogaléria
Kaštieľ Nitrianska Blatnica foto © Imrich Kluka 9/2011Kaštieľ Nitrianska Blatnica foto © Imrich Kluka 9/2011
Poznámky
[1] GÜNTHEROVÁ, Alžbeta et al.: Súpis pamiatok na Slovensku II. Bratislava: Obzor, 1968. s. 375.
GPS
48.555625, 17.968606
+48° 33' 20.25", +17° 58' 6.98"www.pamiatkynaslovensku.sk