Zaniknuté pamiatky   späť
www.pamiatkynaslovensku.sk
Nižná Slaná - Pevnosť Muránčok (Malý Muráň)
Lokalita
obec Nižná Slaná, okres Rožňava, Košický kraj
Bibliografia
www.niznaslana.skwww.pamiatkynaslovensku.sk