Zaniknuté pamiatky   späť
www.pamiatkynaslovensku.sk
Nižný Mirošov - kostol
Lokalita
obec Nižný Mirošov, okres Svidník, Prešovský kraj
História a stavebný vývoj
Drevený kostol z 18. storočia. V druhej svetovej vojne bol úplne zničený. [1]
Poznámky
[1] GÜNTHEROVÁ, Alžbeta et al.: Súpis pamiatok na Slovensku II. Bratislava: Obzor, 1968. s. 390.www.pamiatkynaslovensku.sk