Ostatné pamiatky   späť
www.pamiatkynaslovensku.sk
Nižný Tvarožec - zvonica
Lokalita
obec Nižný Tvarožec, okres Bardejov, Prešovský kraj
História a stavebný vývoj
Impozantná drevená zvonica z druhej polovice 18. storočia. Svojím architektonickým riešením veľmi pripomína veže východokresťanských cerkví tzv. lemkovského typu. Jej stĺpikovo-rámovú konštrukciu chráni drevený šindeľ a ukončuje bohato zdobený kovaný trojkríž. Jeden zo zvonov bol odliaty v roku 1777. [1]
Pamiatková ochrana
Rekonštrukcia.
Súčasný stav a využitie
Stav pamiatky je dobrý.
Prístup
Stojí v areáli murovaného neskorobarokového Chrámu Povýšenia sv. Kríža. [2]
Poznámky
[1 - 2] DUDÁŠ, Miloš – JIROUŠEK, Alexander: Drevené kostoly, chrámy a zvonice na Slovensku. Košice: Vydavateľstvo JES SK, s.r.o., 2013. s. 178.www.pamiatkynaslovensku.sk