Nová Dedinka - prícestný stĺp so sochou Panny Márie - pamiatkynaslovensku.com - (nova-dedinka-pricestny-stlp-so-sochou-panny-marie)

Ostatné pamiatky   späť
www.pamiatkynaslovensku.sk
Nová Dedinka - prícestný stĺp so sochou Panny Márie
Iný názov
Šáp
Lokalita
obec Nová Dedinka, okres Senec, Bratislavský kraj
Bibliografia
www.novadedinka.skwww.pamiatkynaslovensku.sk