Zaniknuté pamiatky   späť
www.pamiatkynaslovensku.sk
Nová Ves nad Váhom - synagóga
Lokalita
obec Nová Ves nad Váhom, okres Nové Mesto nad Váhom, Trenčiansky kraj
História a stavebný vývoj
Objekt z konca 18. storočia (1796), ktorý postavili na základe tolerančného patentu. [1] Synagógu zbúrali v roku 1953. [2]
Poznámky
[1] GÜNTHEROVÁ, Alžbeta et al.: Súpis pamiatok na Slovensku II. Bratislava: Obzor, 1968. s. 402.
[2] www.novavesnadvahom.sk (27.9.2016)www.pamiatkynaslovensku.sk