oblúk - pamiatkynaslovensku.com - (obluk)

Slovník pojmov   späť
www.pamiatkynaslovensku.sk
oblúk
klenutá konštrukcia nad otvorom v múre, alebo sieňou, ktorá nesie ťarchu múru, alebo ju prenáša na piliere - podporywww.pamiatkynaslovensku.sk