obnova kultúrnej pamiatky - pamiatkynaslovensku.com - (obnova-kulturnej-pamiatky)

Slovník pojmov   späť
www.pamiatkynaslovensku.sk
obnova kultúrnej pamiatky
súbor činností zameraných na údržbu, konzervovanie a reštaurovanie kultúrnej pamiatkywww.pamiatkynaslovensku.sk