Oponice - prícestná socha sv. Rócha - pamiatkynaslovensku.com - (oponice-pricestna-socha-sv-rocha)

Ostatné pamiatky   späť
www.pamiatkynaslovensku.sk
Oponice - prícestná socha sv. Rócha
Iný názov
Veľké a Malé Oponice, Aponice
Lokalita
obec Oponice, okres Topoľčany, Nitriansky kraj
Bibliografia
www.oponice.skwww.pamiatkynaslovensku.sk