Kostoly   späť
www.pamiatkynaslovensku.sk
Oreské - Kostol sv. Medarda
Rímskokatolícka konfesia
Lokalita
obec Oreské, okres Skalica, Trnavský kraj
História a stavebný vývoj
Neogotický kostol postavený v rokoch 1915 – 1919 na mieste staršej kaplnky. [1]
 

Vnútorné zariadenie je z čias stavby. Oltárny obraz sv. Medarda je o F. Štáblu z roku 1909. [2]

Pamiatková ochrana
Rekonštrukcia.
Súčasný stav a využitie
Stav kostola je dobrý. Slúži svojmu účelu.
Poznámky
[1] GÜNTHEROVÁ, Alžbeta et al.: Súpis pamiatok na Slovensku II. Bratislava: Obzor, 1968. s. 434.
[2] GÜNTHEROVÁ, Alžbeta et al.: Súpis pamiatok na Slovensku II. s. 434.
Bibliografia
www.oreske.skwww.pamiatkynaslovensku.sk