Zaniknuté pamiatky   späť
www.pamiatkynaslovensku.sk
Ostrá Lúka - kostol
Lokalita
obec Ostrá Lúka, okres Zvolen, Banskobystrický kraj
História a stavebný vývoj
V katastri obce Ostrá Lúka sa v staršej literatúre spomína zrúcanina gotického kostola. Pochádzal zo začiatku 14. storočia a zanikol pravdepodobne koncom 17. storočia. Ešte v roku 1905 boli viditeľné múry kostola. Dnes už zmizol bez stopy.[1]
Bibliografia
[1]GÜNTHEROVÁ, Alžbeta a i.: Súpis pamiatok na Slovensku II. Bratislava: Obzor, 1968. s. 438.

www.ostraluka.skwww.pamiatkynaslovensku.sk