Technické pamiatky   späť
www.pamiatkynaslovensku.sk
Palárikovo - vodáreň
Lokalita
obec Palárikovo, okres Nové Zámky, Nitriansky kraj
Bibliografia
HUDÁK, Peter: Vodáreň v Palárikove. In: Pamiatky a múzeá, 2015, č. 3, s. 32 - 35.
www.obecpalarikovo.skwww.pamiatkynaslovensku.sk