Pamiatky volajúce o pomoc   späť
Bohunice (Ilava) - Kaplnka a rodinná hrobka Mednyanských
Lokalita
obec Bohunice, okres Ilava, Trenčiansky kraj
História a stavebný vývoj
Neogotická hrobka z roku 1866 s nárožnými fiálami a vežičkou vstavanou do priečelia. [1] Pohrebná kaplnka bola postavená v blízkosti neogotickej kúrie. Má sieňový priestor a dvojpodlažný charakter s kryptou. Bohatá profilácia ústupkového portálu, fiály a vežička so zvonom na osi čelnej fasády, dekorované krabmi, vlys lemujúci celú stavbu, vypovedajú o náročnom riešení, ktoré sa vyznačuje vernosťou detailu, zaraďuje stavbu do obdobia prísneho historizovania. Interiér je riešený tiež impozantne s hviezdicovou klenbou a bohatou polychrómiou. [2]
Pamiatková ochrana
Bohunice – pohrebná kaplnka (č. ÚZPF 701/3) – architektonicko-historický a umeleckohistorický výskum - rok 2013. Autorky: PhDr. Zuzana Zvarová, PhDr. J. Oršulová. [3]
Stav
Stav kaplnky nie je veľmi dobrý.
Prístup
Stojí v severnej časti obce. Nachádza sa v bývalom parku, ktorý patril ku kúrii.
Bohunice - Kaplnka a rodinná hrobka Mednyanských foto © Imrich Kluka 1/2010Bohunice (Ilava) - Kaplnka a rodinná hrobka Mednyanských foto © Peter Mikšík 9/2015
Poznámky
[1] GÜNTHEROVÁ, Alžbeta et al.: Súpis pamiatok na Slovensku I. Bratislava: Obzor, 1967. s. 134.
[2] POHANIČOVÁ, Jana: Neogotické hrobky aristokratických rodov na území Slovenska. In: Pamiatky a múzeá, 2003, č. 4, s. 32.
[3] www.pamiatky.sk (22.10.2014)