Pamiatky volajúce o pomoc   späť
Kendice
Pôvodný názov
Kendzice
Lokalita
obec Kendice, okres Prešov, Prešovský kraj
História a stavebný vývoj
Barokovo-klasicistický kaštieľ z roku 1792. Je to dvojpodlažná trojtraktová stavba blokového charakteru so stredným rizalitom na hlavnej fasáde. Fasády sú hladké, členené iba oknami. Obdĺžnikový vstup má kamennú šambránu s letopočtom v supraporte. V miestnosticah sú pruské klenby a drevené stropy. [1]
Pamiatková ochrana
Rekonštrukcia. Niekoľko opráv v priebehu 20. storočia.
Stav
Stav objektu nie je veľmi dobrý. Prostredie v okolí pamiatky je zastavané. V tesnej blízkosti stoja rodinné domy. Kaštieľ zaniká v obecnej výstavbe a je ťažké ho nájsť. Stojí akoby na dvore jedného rodinného domu. Je v súkromnom vlastníctve.
Prístup
Stojí v strede obce, neďaleko kostola.
Kaštieľ Kendice foto © Viliam Mazanec 10/2012Kaštieľ Kendice foto © Viliam Mazanec 10/2012Kaštieľ Kendice foto © Viliam Mazanec 10/2012Kaštieľ Kendice foto © Viliam Mazanec 10/2012Kaštieľ Kendice foto © Viliam Mazanec 10/2012Kaštieľ Kendice foto © Viliam Mazanec 10/2012Kaštieľ Kendice foto © Viliam Mazanec 10/2012Kaštieľ Kendice foto © Viliam Mazanec 10/2012Kaštieľ Kendice foto © Viliam Mazanec 10/2012Kaštieľ Kendice foto © Viliam Mazanec 10/2012Kaštieľ Kendice foto © Viliam Mazanec 10/2012Kaštieľ Kendice foto © Viliam Mazanec 10/2012Kaštieľ Kendice foto © Viliam Mazanec 10/2012
Poznámky
[1] GÜNTHEROVÁ, Alžbeta et al.: Súpis pamiatok na Slovensku II. Bratislava: Obzor, 1968. s. 20 - 21.
Literatúra
www.kendice.eu