Pamiatky volajúce o pomoc   späť
Kľúčové (Nemšová)
Lokalita
obec Nemšová, okres Trenčín, Trenčiansky kraj
História a stavebný vývoj
Pôvodne neskororenesančný kaštieľ z druhej polovice 17. storočia. V prvej polovici 19. storočia bol prestavaný a k hlavnej fasáde pristavili klasicistický portikus. Koncom 19. storočia celý objekt prefasádovali v romantickom duchu. Je to dvojpodlažná bloková budova s ústredným priechodom zaklenutým, ako všetky miestnosti v prízemí, valenou lunetovou klenbou s hrebienkami. Ústredná sála a ďalšie priestory majú rovné stropy. [1]
Stav
Nevyhnutná je rekonštrukcia stavby.
Prístup
Stojí v strede obce.
Kaštieľ Kľúčové foto © Imrich Kluka 1/2010Kaštieľ Kľúčové foto © Imrich Kluka 1/2010
Poznámky
[1] GÜNTHEROVÁ, Alžbeta et al.: Súpis pamiatok na Slovensku II. Bratislava: Obzor, 1968. s. 53.
Literatúra
www.nemsova.sk