Pamiatky volajúce o pomoc   späť
Malinovo - Park pri kaštieli
Lokalita
obec Malinovo, okres Senec, Bratislavský kraj
História a stavebný vývoj
Park obklopuje kaštieľ zo všetkých strán. Podľa mohutných platanov, dubov, agátov, gledíčií a ďalších vzácnych starých drevín s vysokou historickou hodnotou bol založený pravdepodobne začiatkom 18. storočia. [1] Napriek tomu, že veľmi utrpel vo vojnových a povojnových časoch, mnohé stromy boli vyrúbané a rozloha sa zmenšovala, park si zachoval svoj majestát. Na súčasnej rozlohe necelých 5 hektárov je viac ako 200 druhov domácich a cudzokrajných drevín. [2]
Pamiatková ochrana
Nevyhnutná je okamžitá rekonštrukcia kaštieľa a parku.
Stav
Stav je na hanbu sveta.
Poznámky
[1 - 2] www.malinovo.sk (8.9.2016)
Literatúra
www.malinovo.sk