Pamiatky volajúce o pomoc   späť
Ostrá Lúka
Pôvodný názov
Ostrolúka
Lokalita
obec Ostrá Lúka, okres Zvolen, Banskobystrický kraj
História a stavebný vývoj
Renesančný kaštieľ, ktorý postavil v rokoch 1636 – 1641 staviteľ A. Artzt. V druhej polovici 18. storočia bol čiastočne prestavaný. Je to dvojpodlažná budova obdĺžnikového pôdorysu s dvoma nárožnými okrúhlymi vežami, v ktorých sa zachovali strieľne. Kaštieľ je trojtraktovej dispozície s priebežnou chodbou, z ktorej vedú na poschodie dve nástupné schodištia. Pri prestavbe poschodie dispozične pozmenili. V priechode je kamenná doska s nápisom a datovaním 1636. Na poschodí na klenbách je nástenná maľba s rastlinným ornamentom z 18. storočia. [1]
Pamiatková ochrana
Obnova objektu prebehla po roku 1967 a práce realizoval Pamiatkostav Žilina. [2]
Stav
Kaštieľ je opustený a chátra. Smutné je, že prekrásna renesančná stavba už dlho čaká na svoju záchranu. Strecha je vážne poškodená, čím sa stav pamiatky rapídne a rýchlo zhoršuje. Opäť sa spieva pieseň o nedostatku peňazí.
Prístup
Stojí v juhozápadnej časti obce.
Kaštieľ Ostrá Lúka foto © Imrich Kluka 8/2009Kaštieľ Ostrá Lúka foto © Imrich Kluka 8/2009Kaštieľ Ostrá Lúka foto © Imrich Kluka 8/2009Kaštieľ Ostrá Lúka foto © Patrik Kunec 10/2013Kaštieľ Ostrá Lúka foto © Patrik Kunec 10/2013Kaštieľ Ostrá Lúka foto © Patrik Kunec 10/2013Kaštieľ Ostrá Lúka foto © Patrik Kunec 4/2008Kaštieľ Ostrá Lúka foto © Patrik Kunec 10/2013Kaštieľ Ostrá Lúka foto © Patrik Kunec 10/2013Kaštieľ Ostrá Lúka foto © Patrik Kunec 4/2008Kaštieľ Ostrá Lúka foto © Patrik Kunec 4/2008Kaštieľ Ostrá Lúka foto © Patrik Kunec 4/2008Kaštieľ Ostrá Lúka foto © Patrik Kunec 10/2013Kaštieľ Ostrá Lúka foto © Patrik Kunec 4/2008Kaštieľ Ostrá Lúka foto © Patrik Kunec 4/2008Kaštieľ Ostrá Lúka foto © Patrik Kunec 4/2008Kaštieľ Ostrá Lúka foto © Patrik Kunec 4/2008Kaštieľ Ostrá Lúka foto © Ľuboš Repta 5/2015Kaštieľ Ostrá Lúka foto © Ľuboš Repta 5/2015Kaštieľ Ostrá Lúka foto © Ľuboš Repta 5/2015Kaštieľ Ostrá Lúka foto © Ľuboš Repta 5/2015Kaštieľ Ostrá Lúka foto © Ľuboš Repta 5/2015Kaštieľ Ostrá Lúka foto © Ľuboš Novotný 1/2016
Poznámky
[1] GÜNTHEROVÁ, Alžbeta a i.: Súpis pamiatok na Slovensku II. Bratislava: Obzor, 1968. s. 438.
[2] KUBIČKOVÁ, Klára: Hrady a zámky v krajine : Kultúrne pamiatky Stredoslovenského kraja. Banská Bystrica: Krajské stredisko štátnej pamiatkovej starostlivosti a ochrany prírody, 1978. s. 21.
Literatúra
www.ostraluka.sk