Pamiatky volajúce o pomoc   späť
Ožďany
Lokalita
obec Ožďany, okres Rimavská Sobota, Banskobystrický kraj
História a stavebný vývoj
Pôvodne renesančný kaštieľ s barokovo-klasicistickými úpravami. Postavený bol v prvej polovici 17. storočia po vypálení hradu cisárskym vojskom, ktorý stál na mieste kaštieľa. Hrad pochádzal pravdepodobne zo začiatku 14. storočia. V 15. storočí bol istý čas v moci bratríkov. Zvyšky gotického hradu boli začlenené do stavby kaštieľa. V 18. storočí kaštieľ prestavali a prefasádovali. Menšie adaptácie prebehli aj v 19. a 20. storočí. Kaštieľ je dvojpodlažná budova typu renesančných kaštieľov so štyrmi nárožnými vežami. Štyri obytné krídla uzavierajú malé nepravidelné nádvorie, ktoré malo poschodové arkády. Do kaštieľa viedol barokový, bohato členený vstup. V miestnostiach na prízemí sa zachovali renesančné hrebienkové klenby. V prvej polovici 20. storočia dostavali severozápadné nárožie. Ku kaštieľu patrila kedysi malá empírová budova z prvej polovice 19. storočia, dispozične v podobe gréckeho chrámu „in antis“ a rozsiahly park s klasicistickým pavilónom. [1] V kaštieli strávila prvé roky života známa levočská biela pani Júlia Korponayová.
Pamiatková ochrana
Bez zásahu. Zámer pamiatkovej úpravy bol vypracovaný v roku 1970. Podrobný výskum a program pamiatkovej úpravy: SÚPSOP Bratislava, prom. hist. Eva Križanová a Ing. Fabini, 1970. Zisťovací prieskum fasád: akademický maliar Albert Leixner, 1970. Zameranie objektu: Stavoprojekt Bratislava, 1972. [2]
Stav
Stav historického sídla je dlhé desaťročia katastrofálny! Prostredie v okolí pamiatky je narušené dedinskou zástavbou. Objekt je súkromným majetkom.
Prístup
Stojí takmer v strede obce.
Kaštieľ Ožďany zp © Imrich Kluka, archív (dobová pohľadnica, 1910)Kaštieľ Ožďany foto © Imrich Kluka 8/2012Kaštieľ Ožďany foto © Imrich Kluka 8/2012Kaštieľ Ožďany foto © Imrich Kluka 8/2012Kaštieľ Ožďany foto © Imrich Kluka 8/2012
Poznámky
[1] GÜNTHEROVÁ, Alžbeta et al.: Súpis pamiatok na Slovensku II. Bratislava: Obzor, 1968. s. 443.
[2] KUBIČKOVÁ, Klára: Hrady a zámky v krajine : Kultúrne pamiatky Stredoslovenského kraja. Banská Bystrica: Krajské stredisko štátnej pamiatkovej starostlivosti a ochrany prírody, 1978. s. 21 - 22.