Pamiatky volajúce o pomoc   späť
Svätý Jur - Synagóga
Pôvodný názov
Jur pri Bratislave
Lokalita
obec Svätý Jur, okres Pezinok, Bratislavský kraj
História a stavebný vývoj
Synagóga bola založená v roku 1790 v bývalej zemianskej kúrii, pochádzajúcej zo 17. storočia. Budova bola reštaurovaná v roku 1880 a slúžila náboženským účelom až do roku 1942. Neskôr sa objekt využíval ako obytný dom. Okolo synagógy boli pôvodne do ústredného štvorcového dvora situované budovy rituálneho kúpeľa, byt rabína, modlitebňa a byty šachtera a šammesa. [1]
Pamiatková ochrana
Nevyhnutná je rekonštrukcia!
Stav
Stav synagógy je katastrofálny! Je opustená a chátra. Mení sa na ruinu.
Prístup
Stojí v centre mesta.
Svätý Jur - Synagóga foto © Jana Lacková 8/2015Svätý Jur - Synagóga foto © Jana Lacková 8/2015
Poznámky
[1] GÜNTHEROVÁ, Alžbeta et al.: Súpis pamiatok na Slovensku I. Bratislava: Obzor, 1967. s. 529.
Literatúra
www.svatyjur.sk