Slovník pojmov   späť
www.pamiatkynaslovensku.sk
pastorácia
vykonávanie duchovnej správy



www.pamiatkynaslovensku.sk