patriarcha - pamiatkynaslovensku.com - (patriarcha)









Slovník pojmov   späť
www.pamiatkynaslovensku.sk
patriarcha
arcibiskup prevažne vo východnej – ortodoxnej cirkvi



www.pamiatkynaslovensku.sk