patriciát - pamiatkynaslovensku.com - (patriciat)

Slovník pojmov   späť
www.pamiatkynaslovensku.sk
patriciát
vo feudalizme najbohatšia vrstva obyvateľstva v meste – kupci, remeselníci, obchodníciwww.pamiatkynaslovensku.sk