Zaniknuté pamiatky   späť
www.pamiatkynaslovensku.sk
Plešivec - synagóga
Lokalita
obec Plešivec, okres Rožňava, Košický kraj
História a stavebný vývoj
Synagóga bola postavená koncom 19. storočia. Zbúrali ju po druhej svetovej vojne. [1]
Poznámky
[1] BORSKÝ, Maroš: Synagogue Architecture in Slovakia. A Memorial Landscape of a Lost Community. Bratislava: Jewish Heritage Foundation – Menorah, 2007. s. 136.www.pamiatkynaslovensku.sk